Jeannette Eisses
Beeldend kunstenaar

Ontdekken

Onderzoeken

Bewegen

Tekenen

Helen

Veranderen

Transformeren

Verhelderen

Onthullen

Gesprekken

Met hulpvragen werkt Jeannette tekenend samen met de vrager: beide tekenend in proces naar de pijnplek die zo tevoorschijn komt en kan genezen. Dit gebeurt door vragen richting de kern en door keuze van foto’s die dat raken. Bijna als het toverblok van vroeger komt er verrassend informatie te voorschijn uit de tekeningen van deze foto’s.